meScript.com

  • Home
  • /
  • Terms of Service

Terms of Service | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

จัดทำเนื้อหาและให้บริการบนเว็บไซต์ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ โดยการเข้าใช้เว็บไซต์และสมาชิก ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การให้บริการ

รูปแบบการให้บริการต่าง ๆ นั้นเป็นไปตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ การให้บริการของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความแหมาะสม และเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยจะมีผลทันทีเมื่อมีการแก้ไขที่หน้าเว็บไซต์

เงื่อนไขและข้อตกลง

  • ห้ามโพสข้อความการพนัน
  • ห้ามโพสข้อความเข้าข่ายลักษณะ SPAM
  • ห้ามโพสข้อความซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
  • ห้ามโพสข้อความลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
  • ห้ามโพสข้อความขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
  • ห้ามโพสข้อความสร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น
  • ห้ามโพสข้อความละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก ที่เกี่ยวกับ Hacker , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย