meScript.com

Search: Gearbox/Publishing

Welcome to search page.

รีวิวเกม Tribes of Midgard ปกป้องอิกดราซิลให้รอดพ้น

เรื่องราวของมหาสงครามแร็กนาร็อคที่ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ Tribes of Midhard ผู้กล้าอินเฮอจาร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวัลฮัลลาที่ได้ถูกอัญเชิญลงมาปกป้องหมู่บ้าน
Updated: 1 year ago | Posted by: Admin

รีวิวเกม We Happy Few

เกม We Happy Few เป็นวิดีโอเกมแนวประเภท Action, Adventure ในโหมดรูปแบบ Single-player พัฒนาโดย Compulsion Games และจัดจำหน่ายโดย Gearbox Publishing
Updated: 4 years ago | Posted by: Admin