meScript.com

Search: Eidos-Montreal

Welcome to search page.

รีวิวเกม Marvel's Guardians of the Galaxy ซุปเปอร์ฮีโร่

เกม Marvel's Guardians of the Galaxy เกมแอคชั่นผจญภัยรับบทเป็นซุปเปอร์ฮีโร่สตาร์ลอร์ดที่เป็นผู้นำเหล่าการ์เดี้ยนที่เข้าไปผจญภัยตระเวนไปทั่วกาแล็กซี่
Updated: 2 years ago | Posted by: Admin

เกม Deus Ex: Mankind Divided เมื่อมนุษยชาติถูกแบ่งแยก

เกม Deus Ex: Mankind Divided โลกปี 2029 ยุค Cyberpunk เมื่อเหล่ามนุษย์จักรกลคลุ้มคลั่งทำให้เกิดปัญหาผู้คนปกติกีดกันแบ่งแยกไล่ล่ามนุษย์จักรกลออกจากกัน
Updated: 7 years ago | Posted by: Admin

เกม Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut

เกม Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut นำเสนอโลก Cyberpunk โลกปี 2027 โลกในยุคที่อวัยวะเทียมเฟื้องฟูเมื่อมนุษย์เปลี่ยนอวัยวะของตนเป็นของเทียม
Updated: 10 years ago | Posted by: Admin