Shooter


รีวิวเกม S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky หนึ่งปีก่อนเหตุการณ์ในภาคก่อน

เกม S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky เป็นภาคเนื้อเรื่องก่อนภาค Shadow of Chernobyl ที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่ม Clear Sky กลุ่มที่ต้องการค้นคว้าเกี่ยวกับอิมมิสชั่นในเขตเดอะโซน
2009-09-15 08:01:35 | Posted by: Admin

รีวิวเกม S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl ผจญภัยในเชอร์โนบิล

เกม S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl เป็นเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในโซนใกล้เมืองปรือเปียต สถานที่ที่อันตรายที่มีกัมมันตภาพรังสีสะสม
2009-03-20 12:27:35 | Posted by: Admin

รีวิวเกม Far Cry New Dawn

เกม Far Cry New Dawn เป็นวิดีโอเกมแนวประเภท Action, Adventure, First-Person, Shooter, Open World ในโหมดรูปแบบ Single-player, Multiplayer, Online, Co-op พัฒนาโดย Ubisoft Montreal และจัดจำหน่ายโดย Ubisoft บนระบบ Microsoft Windows วันวางจำหน่าย 16 ก.พ. 2019
2021-05-28 13:15:55 | Posted by: Admin

รีวิวเกม Far Cry 5

เกม Far Cry 5 เป็นวิดีโอเกมแนวประเภท Action, Adventure, First-Person, Shooter, Open World ในโหมดรูปแบบ Single-player, Multiplayer, Online, Co-op พัฒนาโดย Ubisoft Montreal และจัดจำหน่ายโดย Ubisoft บนระบบ Microsoft Windows วันวางจำหน่าย 27 มี.ค. 2018
2021-05-28 06:20:42 | Posted by: Admin

รีวิวเกม Far Cry 4

เกม Far Cry 4 เป็นวิดีโอเกมแนวประเภท Action, Adventure, First-Person, Shooter, Open World ในโหมดรูปแบบ Single-player, Multiplayer, Oneline, Co-op พัฒนาโดย Ubisoft Montreal และจัดจำหน่ายโดย Ubisoft บนระบบ Microsoft Windows วันวางจำหน่าย 18 พ.ย. 2014
2021-05-26 13:32:37 | Posted by: Admin