Infinity Ward


รีวิวเกม Call of Duty: Warzone สมรภูมิแบทเทิลรอยัล

เกม Call of Duty: Warzone เป็นวิดีโอเกมแนว Shooter, Action รูปแบบ Multiplayer พัฒนาโดย Infinity Ward และจัดจำหน่ายโดย Activision บนระบบ Microsoft Windows
2020-03-25 07:26:05 | Posted by: Admin

รีวิวเกม Call of Duty: Modern Warfare จักรวาลเก่าเล่าเรื่องใหม่

เกม Call of Duty: Modern Warfare เป็นวิดีโอเกมแนว Shooter, Action รูปแบบ Single-player, Multiplayer พัฒนาโดย Infinity Ward และจัดจำหน่ายโดย Activision บนระบบ Microsoft Windows
2019-10-25 11:24:06 | Posted by: Admin

รีวิวเกม Call of Duty: Infinite Warfare ภาระกิจพิชิตอวกาศ

เกม Call of Duty: Infinite Warfare เป็นวิดีโอเกมแนว Shooter, Action รูปแบบ Single-player, Multiplayer พัฒนาโดย Infinity Ward และจัดจำหน่ายโดย Activision บนระบบ Microsoft Windows
2016-11-04 06:47:16 | Posted by: Admin

รีวิวเกม Call of Duty: Ghosts จุดเริ่มต้นปฏิบัติการหน่วยผี

เกม Call of Duty: Ghosts เป็นวิดีโอเกมแนว Shooter, Action รูปแบบ Single-player, Multiplayer พัฒนาโดย Infinity Ward และจัดจำหน่ายโดย Activision บนระบบ Microsoft Windows
2014-03-26 09:46:50 | Posted by: Admin

รีวิวเกม Call of Duty: Modern Warfare 3 จุดจบมาคารอฟ

เกม Call of Duty: Modern Warfare 3 เป็นวิดีโอเกมแนว Shooter, Action รูปแบบ Single-player, Multiplayer พัฒนาโดย Infinity Ward และจัดจำหน่ายโดย Activision บนระบบ Microsoft Windows
2011-11-08 06:24:08 | Posted by: Admin